ទំព័រ_បដា

សម្ភារៈទម្រង់ PP ដែលមានពពុះខ្ពស់។

សម្ភារៈទម្រង់ PP ដែលមានពពុះខ្ពស់;ទំងន់ស្រាលជាងមុន;ប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការ;អាចត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈរុំ។

បំពង់ពពុះ

បំពង់ផ្សែង

ដំបងស្នោ

Foaming Rod

បន្ទះ gypsum ក្លែងបន្លំ Foaming

Foaming ក្លែងបន្លំបន្ទះ gypsum

ចំណិត Foam

Foam Slice

បន្ទះស្នោមិនទៀងទាត់

Foam បន្ទះមិនទៀងទាត់